Choď na obsah Choď na menu
 


M SR trojíc a dvojíc žiakov - propozície

21. 6. 2016

SLOVENSKÁ  NOHEJBALOVÁ   ASOCIÁCIA

JUNÁCKA 6,  832 80  BRATISLAVA

 

P R O P O Z Í C I E

XIX. ročníka M – SR trojíc a XVII. ročníka M – SR dvojíc  žiactva  na rok 2016

 

         Víťazi predchádzajúceho ročníka:

 

           Trojice: NK Revúca                    Dvojice: UTM Trebišov              

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

A. Predpis:  Hrá sa podľa Pravidiel nohejbalu platných od 1.1.2013, Hracieho poriadku nohejbalu platného od 15.2.2013 a týchto propozícií.

 

B. Vedúci súťaže: RNDr. Ladislav Bertko

                               Mobil.:  0915 276 062     e-mail:  bertko@szske.sk

                                                                  

C. Usporiadateľ:       NO KAC Jednota Košice         

    Miesto konania:     ZŠ Bruselská Košice

                             

D. Termín:                 18.6.2016  (sobota)    M-SR trojíc od 09,00 hod. 

                                19.6.2016  (nedeľa)       M-SR dvojíc od 09,00 hod. 

 

E. Prezentácia: V čase od 0830 - 0845 hod (18.6.- sobota)

                                   od 0830 - 0845 hod (19.6. - nedeľa)

 

F. Náležitosti: Súpiska družstva potvrdená príslušným klubom – oddielom (členom SNA). Na súpiske musí byť napísané meno a priezvisko hráča a tiež dátum narodenia. V prípade, že žiak už má aj registračný preukaz, tak ho musí mať so sebou.

 

G. Prihlášky: Potvrdiť účasť do 12.6.2016 (!) telefonicky alebo e-mailom na adresu vedúceho súťaže. Na základe rozhodnutia VV SNA môžu kluby prihlásiť maximálne po dve trojice alebo dvojice – a to tie družstvá, ktoré hrajú dlhodobú súťaž. Ďalšie kluby (ktoré nehrajú SNL žiakov) – po jednu trojicu alebo dvojicu.

 

H. Hospodárske náležitosti: Zúčastnené družstvá štartujú na vlastné náklady.

 

 

 

2. Technické ustanovenia

 

A. Rozhodcovia:  zabezpečuje usporiadateľ

 

B. Hrací systém: Zvolený na základe prihlásených družstiev, Zúčastnené družstvá budú pred začiatkom turnaja rozdelené do štyroch výkonnostných skupín  nasledovne:

1. výkonnostná skupina         prvé a druhé družstvo SNLž k 12.6.

2. výkonnostná skupina         tretie a štvrté družstvo SNLž k 12.6.           

3. výkonnostná skupina         piate a šieste družstvo SNLž k 12.6.

4. výkonnostná skupina                     ďalší prihlásení

                                  

Pred začiatkom turnaja sa vyžrebujú základné skupiny tak, že sa postupne vyžrebuje po jednom družstve z každej výkonnostnej skupiny. V skupinách sa hrá systémom „každý s každým“ na dva hrané  sety do 11. Nasledujúce zápasy o umiestnenie sa hrajú na 2 víťazné sety podľa HP. Hrá sa na 2 DOPADY.

Poradie zápasov v skupinách:

Štvorčlenná:  1 - 4, 2 - 3, 1 - 3, 2 - 4, 3 - 4, 1 - 2.

Päťčlenná:  1 - 5, 2 - 4, 3 - 5, 1 - 4, 2 - 3, 4 - 5, 1 - 3, 2 - 5, 3 - 4, 1 - 2

 

O poradí v skupinách rozhodujú:

1. body zo všetkých stretnutí,  2. pri rovnosti bodov zo všetkých stretnutí – vzájomný zápas,    3. rozdiel setov (prípadne až rozdiel lôpt zo vzájomného stretnutia), 4. v tom istom poradí z celej tabuľky, 5. žreb.

 

Družstvá po skončení základných skupín zohrajú zápasy o konečné umiestnenie podľa rozhodnutia ŠTK tejto súťaže. Postup zo základných skupín majú minimálne prvé dve družstvá.

                              

                                  

C. Športovo - technická komisia M-SR žiakov:

Bude vytvorená pred začiatkom podujatia. Jej zloženie:

- vedúci súťaže

- hlavný rozhodca

- zástupca VV SNA

 

D.  UPOZORNENIE:   

Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SNA na vlastné riziko a zodpo-vedajú sami za svoj zdravotný stav. SNA a ani organizátor nezodpovedá za škody spôsobené počas súťaže a ani za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží.

 

 

E. Poznámka: Jednorázových majstrovských súťaží sa môžu zúčastniť len kluby (oddiely), ktoré sú členmi SNA s platnými náležitosťami.

 

 

 

  01.06.2016                                                                          Výkonný výbor SNA