Choď na obsah Choď na menu
 


MSR 3 a 2

12. 10. 2015

SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ ASOCIÁCIA
JUNÁCKA 6, 832 80 BRATISLAVA
P R O P O Z Í C I E
XXXXI. ročníka M – SR trojíc a dvojíc mužov
na rok 2015
Víťazi predchádzajúceho ročníka:
Trojice: DPMK Košice Dvojice: DPMK Košice „A“
1. Všeobecné ustanovenia
A. Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel nohejbalu platných od 1.1.2013, Hracieho poriadku
platného od 15.02.2013 a týchto propozícií.
(Hrá sa na jeden dopad v obidvoch disciplínach!)
B. Vedúci súťaže: Tomáš Kostík mob: 0902 223 287,
kostik.tomas@gmail.com
C. Usporiadateľ: NO KAC Košice
Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Belehradská 21, Košice
D. Termín: 17.10.2015 (sobota) M-SR trojíc od 09,00 hod. Po ich skončení
M-SR dvojíc.
E. Prezentácia: V deň konania v čase od 0830 - 0845 hod
F. Náležitosti: Platné registračné preukazy a súpiska mužstva potvrdená
príslušným klubom.
G. Prihlášky: Potvrdiť záväznú účasť do 10.10. 2015 telefonicky alebo emailom
na adresu vedúceho súťaže (z jedného klubu môžu štartovať max. 2
mužstvá).
H. Hospodárske náležitosti: Zúčastnené mužstvá štartujú na vlastné náklady.
SNA hradí prenájom telocvične podľa platnej hospodárskej smernice.
2. Technické ustanovenia
A. Rozhodcovia: zabezpečí usporiadateľ