Choď na obsah Choď na menu
 


Vyhodnotenie

16. 3. 2018

Nohejbalový oddiel, Školský športový klub KAC Jednota Košice

 

Hodnotiaca správa k projektu

Podpora Mládežníckeho športu, ktorý je určený na podporu mladých perspektívnych športovcov

 Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice

účastníka najvyššej celoštátnej súťaže (1.SNL žiakov a mládeže do 23 rokov).

 

Nohejbalový oddiel ŠŠK KAC Jednota Košice reprezentovali v roku 2017 v najvyššej nohejbalovej súťaži (1. SNL ) mužov.

Družstvo juniorov na majstrovstvách Slovenská skončilo na 2.mieste v trojiciach aj dvojiciach. Prvé tri miesta sme obsadili na MSR  jednotlivcov do 21 rokov. Dvaja členovia oddielu boli v reprezentačnom výbere pre rok 2017 a obsadili 2.miesto na Majstrovstvách  sveta juniorov v dvojiciach a  3. miesto v trojiciach.

Družstvo mužov reprezentované prevažne hráčmi do 23

 rokov v dlhodobej súťaži  extraligy v roku 2017 obsadilo 1. miesto. Na majstrovstvách Slovenská sme skončili na 1.mieste v trojiciach aj v dvojiciach a na 2. a 3. mieste v kategórií jednotlivcov. Veľký úspech dosiahol klub v Svetovom pohári klubov 2017 (UNIF WORLD CUP 2017) v Karlových Varoch, kde ako družstvo s najnižším vekovým priemerom sa pri svojej prvej účasti umiestnilo na 3. mieste

V roku 2017 NO KAC získalo prvýkrát 1. miesto v INTERLIGE.

Hlavným cieľom nohejbalového oddielu je svojou činnosťou vytvárať podmienky pre rozvoj hlavne mládežníckeho nohejbalu v meste Košice a jeho okolí a tým prispievať k naplneniu cieľov ŠŠK KAC Jednota Košice.

  1. Projekt bol realizovaný v súlade s pravidlami pre poskytovanie dotácií v rámci Koncepcie rozvoja športu v Košiciach. Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Košice, bola použitá v zmysle zmluvy na podporu mladých perspektívnych športovcov Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice účastníka najvyššej celoštátnej súťaže (I.SNL, Interligy a jednorazových súťaži juniorov a mužov do 23 rokov).

Dotácia bola použitá na financovanie aktivít nohejbalového oddielu:

  • Účasť mládeže do 23 rokov v najvyššej dlhodobej nohejbalovej súťaži (I. Slovenskej nohejbalovej lige) na dopravu

  • účasť mládeže do 23 rokov na nohejbalových turnajoch a sústredeniach (doprava)

  • mládeže do 23 rokov v INTERLIGE 2017

     

            Použitie poskytnutých finančných prostriedkov je riadne dokladovanie v zmysle platných predpisov. K účtovným dokladom sú doložené zápisy zo stretnutí v I. SNL, (niektoré sú menej čitateľné nakoľko ide o kópie kópií písaných pomocou kopírovacieho papiera. Originály sú uložené na sekretariáte Slovenskej nohejbalovej asociácie.). Ako doklad o cene pohonných hmôt pri zúčtovaní použitia súkromných aut na služobnú cestu je priložená tabuľka priemerných mesačných cien pohonných hmôt na Slovensku v roku 2017 podľa štatistického úradu. Zároveň sú dokladované ďalšie náklady použité na účel dotácie z vlastných zdrojov ŠŠK KAC Jednota Košice v zmysle zmluvy na podporu mladých perspektívnych športovcov Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice

Prehľad čerpania dotácie, suma a % spolufinancovania z vlastných zdrojov klubu sú presnejšie uvedené v tabuľke Vyúčtovanie  financií z Fondu Mládežníckeho športu.

Do zúčtovania neboli zahrnuté mnohé ďalšie športové aktivity NO ŠŠK KAC Jednota Košice spĺňajúce kritéria financovania z Fondu Mládežníckeho športu, ktoré boli hradené vlastnými členmi NO ŠŠK KAC Jednota Košice. (Účasť v I.SNL – domáce zápasy I.SNL, sústredenie, účasť na nohejbalových turnajoch na Slovensku aj v zahraničí (štartovné), regenerácia športovcov, organizácia športových podujatí, štart mládeže v I. lige mužov).

  1. Všetky originál doklady týkajúce vyúčtovania dotácie sa nachádzajú v účtovníctve ŠŠK KAC Jednota Košice. K správe sú predložené kópie dokladov.