Choď na obsah Choď na menu
 


Vyúčtovanie dotácie 2015

5. 1. 2016
            Tlačivo A0 -V
Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Fondov
rok 2015
                 
Názov organizácie   Nohejbalový oddiel                                                 Školský športový klub KAC Jednota Košice
                 
Účelové určenie - podľa zmluvy 9/2015
                 
Výška poskytnutej dotácie: 1 781 €
                 
Rozpis použitia poskytnutej dotácie:          
Číslo  Zo dňa: Čiastka Účel použitia:        
účtovného   v €: (druh tovaru, služby, materiál)      
dokladu:                
N-1/2015 07.02.2015 188,79 Hromadné vyúčtovanie- HONEM SEM  turnaj trojíc
N-2/2015 14.02.2015 79,36 Hromadné vyúčtovanie- Slovenský pohár žiakov 2015
N-3/2015 22.03.2015 86,92 Hromadné vyúčtovanie- Sústredenie Bardejov
N-4/2015 27.03.2015 171,99 Hromadné vyúčtovanie- AUSTIN CUP  turnaj trojíc
N-5/2015 12.04.2015 81,12 Hromadné vyúčtovanie- I. SNL žiakov 1.kolo
N-6/2015 24.04.2015 253,78 Hromadné vyúčtovanie- Interliga  1.turnaj Lodž
N-7/2015 17.05.2015 51,17 Hromadné vyúčtovanie- 1. SNL žiakov  4.kolo
N-8/2015 14.06.2015 51,16 Hromadné vyúčtovanie- 1. SNL žiakov  7.kolo
N-9/2015 20.06.2015 59,18 Hromadné vyúčtovanie- Interliga  3.turnaj Revúca
N-10/2015 27.06.2015 126,35 Hromadné vyúčtovanie- MSR trojíc a dvojíc žiakov
N-11/2015 03.07.2015 172,66 Hromadné vyúčtovanie- VALACH OPEN  turnaj trojíc
N-12/2015 25.07.2015 418,80 Hromadné vyúčtovanie- Medzinár. nohejbal. kemp žiakov
N-13/2015 18.09.2015 151,55 Hromadné vyúčtovanie- Interliga 2015 5.turnaj Salonta
N-14/2015 27.09.2015 119,72 Hromadné vyúčtovanie- 1. SNL žiakov  10. kolo
N-15/2015 24.10.2015 38,33 Hromadné vyúčtovanie- Interliga  Finálový turnaj Zálužice
N-16/2015 15.11.2015 63,83 Hromadné vyúčtovanie- Zápas žiakov počas ME mužov
         
         
         
         
         
         
SPOLU:   2 114,70            
                 
Vypracoval: meno, priezvisko  Ladislav Bertko            
    podpis               
    tel.číslo/e-mail:  0905462924/bertko@szske.sk        
                 
V  Košiciach          Dňa      28.12.2015          
          pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
                 
                 
Upozornenie: K tlačivu je potrebné doložiť kópie dokladov (faktúr,....), uvedených v tabuľke!