Choď na obsah Choď na menu
 


Dotácie mesta Košice v roku 2014

31. 12. 2014
            Tlačivo A0 -V
Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Fondov
rok 2014
                 
Názov organizácie   Nohejbalový oddiel                                                 Školský športový klub KAC Jednota Košice
                 
Účelové určenie - podľa zmluvy 10.14
                 
Výška poskytnutej dotácie: 1 126 €
                 
Rozpis použitia poskytnutej dotácie:          
Číslo  Zo dňa: Čiastka Účel použitia:        
účtovného   v €: (druh tovaru, služby, materiál)      
dokladu:                
N-1/2014 01.03.2014 44,64 Hromadné vyúčtovanie- Slovenský pohár 2014 juniori
    cestovné a stravné  
N-2/2014 12.04.2014 125,33 Hromadné vyúčtovanie- Slovenský pohár 2014 žiaci
    cestovné, stravné  
N-3/2014 04.05.2014 52,47 Hromadné vyúčtovanie- I.SNL  1.kolo žiaci
    cestovné, stravné  
N-4/2014 09.05.2014 126,29 Hromadné vyúčtovanie- I.SNL  2.kolo juniori
    cestovné, stravné  
N-5/2014 14.06.2014 68,38 Hromadné vyúčtovanie- M SR  trojíc 2014 žiaci
    cestovné a stravné  
N-6/2014 15.06.2014 68,38 Hromadné vyúčtovanie- M SR  dvojíc 2014 žiaci
    cestovné, stravné  
N-7/2014 12.07.2014 528,44 Hromadné vyúčtovanie- Letné sústredenie mládež
    cestovné a stravné  
N-8/2014 03.08.2014 282,90 Hromadné vyúčtovanie- Medzinárodný nohejbalový kemp žiaci
    cestovné, stravné  
N-9/2014 10.08.2014 243,84 Hromadné vyúčtovanie- Medzinárodný nohejbalový kemp žiaci
    cestovné a stravné  
N-10/2014 21.09.2014 102,30 Hromadné vyúčtovanie-   I.SNL  11. a 12.kolo žiaci
    cestovné, stravné    
N-11/2014 12.10.2014 52,48 Hromadné vyúčtovanie- I.SNL  15. a 16.kolo žiaci
    cestovné, stravné  
SPOLU:   1 695,45          
                 
Vypracoval: meno, priezvisko  Ladislav Bertko            
    podpis               
    tel.číslo/e-mail:  0905462924/bertko@szske.sk        
                 
V  Košiciach          Dňa      28.12.2014          
          pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
                 
                 
Upozornenie: K tlačivu je potrebné doložiť kópie dokladov (faktúr,....), uvedených v tabuľke!