Choď na obsah Choď na menu
 


Hodnotiaca správa 2014

31. 12. 2014

Nohejbalový oddiel, Školský športový klub KAC Jednota Košice

 

Hodnotiaca správa k projektu

Podpora Mládežníckeho športu, ktorý je určený na podporu mladých perspektívnych športovcov

 Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice

účastníka najvyššej celoštátnej súťaže (1.SNL žiakov a mládeže do 26 rokov štartujúcich v extralige a interlige).

Nohejbalový oddiel ŠŠK KAC Jednota Košice reprezentovali v roku 2014 v najvyššej nohejbalovej súťaži (1. SNL ) družstvo žiakov, v extralige a interlige družstvo mužov.

Družstvo žiakov v I. SNA pre rok 2014 obsadilo 3. miesto. (http://www.nohejbal-sk.sk/)

Na majstrovstvách Slovenská sme skončili na 1.mieste v dvojiciach na treťom v trojiciach.

(http://www.nohejbal-sk.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=203&Itemid=9)

Družstvo dorastencov obsadilo vo finále Slovenského pohára 1.miesto

Družstvo mužov v dlhodobej súťaži  extraligy v roku 2014 obsadilo 1. miesto. Na majstrovstvách Slovenská sme skončili na 2.mieste v trojiciach a 4. mieste v dvojiciach. Traja členovia oddielu boli v reprezentačnom výbere pre rok 2014 a obsadili 2.miesto na Majstrovstvách  Sveta mužov pre rok 2014. (http://www.nohejbal-sk.sk/)

(http://www.nohejbal-sk.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=200&Itemid=94)

Hlavným cieľom nohejbalového oddielu je svojou činnosťou vytvárať podmienky pre rozvoj hlavne mládežníckeho nohejbalu v meste Košice a jeho okolí a tým prispievať k naplneniu cieľov ŠŠK KAC Jednota Košice.

  1. Projekt bol realizovaný v súlade s pravidlami pre poskytovanie dotácií v rámci Koncepcie rozvoja športu v Košiciach. Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Košice, bola použitá v zmysle zmluvy na podporu mladých perspektívnych športovcov Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice účastníka najvyššej celoštátnej súťaže (I.SNL žiakov, dorastencov a juniorov do 26 rokov štartujúcich v extralige a interlige mužov).

Dotácia bola použitá na financovanie aktivít nohejbalového oddielu:

  • účasť v najvyššej dlhodobej nohejbalovej súťaži (I. Slovenskej nohejbalovej lige na dopravu)
  • účasť na nohejbalových turnajoch a jednorazových Majstrovstvách Slovenskej republiky a sústredeniach (doprava)

            Použitie poskytnutých finančných prostriedkov je riadne dokladovanie v zmysle platných predpisov. K účtovným dokladom sú doložené zápisy zo stretnutí v I. SNL, (niektoré sú menej čitateľné nakoľko ide o kópie kópií písaných pomocou kopírovacieho papiera. Originály sú uložené na sekretariáte Slovenskej nohejbalovej asociácie.). Ako doklad o cene pohonných hmôt pri zúčtovaní použitia súkromných aut na služobnú cestu je priložená tabuľka priemerných mesačných cien pohonných hmôt na Slovensku v roku 2014 podľa štatistického úradu. Zároveň sú dokladované ďalšie náklady použité na účel dotácie z vlastných zdrojov ŠŠK KAC Jednota Košice v zmysle zmluvy na podporu mladých perspektívnych športovcov Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice

Prehľad čerpania dotácie, suma a % spolufinancovania z vlastných zdrojov klubu sú presnejšie uvedené v tabuľke Vyúčtovanie  financií z Fondu Mládežníckeho športu.

Do zúčtovania neboli zahrnuté mnohé ďalšie športové aktivity NO ŠŠK KAC Jednota Košice spĺňajúce kritéria financovania z Fondu Mládežníckeho športu, ktoré boli hradené vlastnými členmi NO ŠŠK KAC Jednota Košice. (Účasť v I.SNL – domáce zápasy I.SNL, sústredenie, účasť na nohejbalových turnajoch na Slovensku aj v zahraničí (štartovné), regenerácia športovcov, organizácia športových podujatí, štart mládeže v Interlige).

  1. Všetky originál doklady týkajúce vyúčtovania dotácie sa nachádzajú v účtovníctve ŠŠK KAC Jednota Košice. K správe sú predložené kópie dokladov.