Choď na obsah Choď na menu
 


ČLenská schôdza ŠŠK KAC Jednota Košice

14. 4. 2010

 

ŠŠK KAC Jednota Košice, ZŠ Bruselská 18, Košice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P o z v á n k a
 
 
 
            Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu Školského športového klubu KAC Jednota Košice, ktorá sa uskutoční
 
6. mája 2010 o 17.00 hod.
 
v zborovni ZŚ Bruselská č. 18 s nasledovným programom.
 
 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba komisií
 4. Správy o činnosti a výsledkoch jednotlivých oddielov
 5. Správa o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2010
 6. Ocenenie najlepších členov oddielov
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Návrh na zmenu stanov ŠŠK
 9. Návrh na prijatie nového kolektívneho člena
 10. Návrh na vylúčenie z ŠŠK KAC
 11. Voľby prezidenta ŠSK KAC
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver
 
Tešíme sa na Vašu účasť a prosíme o dochvíľnosť.
 
 
V Košiciach 30.4. 2010
 
 
 
 
                                                                        Stanislav Andrási
                                                                       Prezident ŠŠK KAC