Choď na obsah Choď na menu
 


Propozície
Košický pohár 2010 v nohejbale jednotlivcov žiakov
So súhlasom SNA - neoficiálne Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov
 
Usporiadateľ:
Nohejbalový oddiel ŠŠK KAC Jednota Košice
Na usporiadaní
turnaja participujú:
Súkromné centrum voľného času POHODA
1. Nohejbalová akadémia
 
Termín a čas:
 13.11.2010 (10.30 – 17.00)
Miesto konania:
Telocvičňa ZŠ Bruselská 18, Košice – sídl. Ťahanovce
Prezentácia:
 13.11.2010  (09.30 - 10.00)
- k prezentácií je potrebné predložiť súpisku s menom, dátumom narodenia, číslom dresu, dokladom potvrdzujúcim vek
Kategórie:
- žiaci   - rok narodenia 1995 a mladší
Pravidlá:
- hrá sa podľa pravidiel nohejbalu platných od 1.7.2007 (Jeden dopad dva dotyky)
Systém hry:
- bude stanovený organizátorom podľa počtu prihlásených
Rozhodovanie:
- rozhodcov zabezpečí organizátor
Štartovné:
3 € (Euro) jednotlivec
Podmienky
účasti:
- potvrdená prihláška
- zaplatené štartovné
Ceny:
- pohár pre víťaza a 2. – 3. miesto
- vecné ceny pre prvých troch jednotlivcov
Termín
prihlášky
 10.11.2010
- v prihláške uveďte názov klubu, mena účastníkov spolu s dátumom narodenia
Pozvaní:
- z každého ligového družstva žiakov dvaja jednotlivci
Usporiadateľ
zabezpečí:
- počas turnaja pre všetkých účastníkov pitný režim + občerstvenie
Adresa pre
zasielanie
prihlášok:
Ladislav Bertko
mail: bertko@szske.sk
tel.:             00421905462924       

Poistenie:
Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a vlastné poistenie.
Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťaži na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené počas turnaja a ani za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov turnaja.