Choď na obsah Choď na menu
 


2.liga 2009 propozície

17. 2. 2009
Východoslovenská nohejbalová asociácia, Hviezdoslavova ul. 7, 071 01 Michalovce
 
R o z p i s
II. Slov. nohejbalovej ligy – skupina východ pre rok 2009
 
 
 
A.   Technické ustanovenia
1.      Predpis:
Hrá sa podľa Pravidiel nohejbalu, Hracieho poriadku (HP) a tohto rozpisu. Výška siete 110 cm.
2.      Hrací systém:
Súťaž pozostáva z turnajov (zodpovední za ich priebeh sú vedúci usporiadajúceho družstva). Na týchto turnajoch hrajú družstvá proti sebe zápasy systémom dvoch setov trojíc a dvoch setov dvojíc. Výsledok môže byť 4:0, 3:1 alebo 2:2. Všetky sety sa hrajú len do 11 bodov!
Desať prihlásených družstiev je rozdelených do dvoch päťčlenných skupín – skupina A: Lenok Levoča, ICS Vranov, NO ŠŠK KAC Jednota Košice B, Lenok Levoča B, DPMK Košice B
Skupina B: ŠK Laborec Humenné, NK Zalužice, NK´99 Trebišov B, Zalužice B, Svidník B.
V základných skupinách organizuje každé družstvo jeden turnaj. Organizátor zodpovedá za včasné nahlásenie výsledkov (e-mailom alebo telefonicky) – po skončení turnaja (max. v nasle-dujúci prvý pracovný deň). Po piatom turnaji postupujú do finálovej skupiny o 1.-5. miesto prvé dve družstvá zo skupín A, B a jedno družstvo z 3.miesta (medzi družstvami, ktoré obsadili vo svojich zákl. skupinách 3. miesto rozhoduje o postupe: a, vyšší počet získaných bodov, b, lepšie skóre, c, v prípade rovnosti žreb).  Hrajú sa ďalšie 4 turnaje a to u družstiev, ktoré obsadili prvé dve miesta v zákl. skupinách (prvé turnaje u druhých v poradí).  Družstvá, ktoré obsadili v zákl. skupine 4. a 5. miesta a tiež družstvo, ktoré z 3. miesta nepostúpilo do finálovej skupiny hrajú o konečné 6.-10. miesto. Hrajú sa ďalšie 3 turnaje a to u družstiev, ktoré skončili na 4. miestach v zákl. skupinách a na nepostupovom 3.mieste).
3.      Štart hráčov:
Nie je obmedzený - ani členstvom v SNA, ani vekom či pohlavím. Hráč musí byť však uvedený na súpiske, ktorá sa potvrdzuje do 8.2.2009 a zostáva u vedúceho súťaže. Členstvo v SNA sa však odporúča, aby sa hráči mohli zúčastňovať aj iných podujatí napr. Slov. pohár, M – SR.
4.      Rozhodcovia:
Rozhodcov na jednotlivý turnaj zabezpečuje usporiadajúce družstvo.
5.      Náležitosti družstiev:
Potvrdená súpiska od VsNA (pripisovať ďalších hráčov na súpisku – je možné aj v priebehu súťaže) a zaplatený súťažný vklad – 18 EUR (do 8.2.2009!) na adresu vedúceho súťaže.
6. Hodnotenie výsledkov:
Za víťazstvo: + 2 tabuľkové body, za prehru: 0 bodov, za remízu: + 1 bod.
6.      Víťaz súťaže a celkové poradie v tabuľke:
Víťazom jednotlivého turnaja sa stáva družstvo, ktoré v zápasoch dosiahlo najvyšší počet bodov. V prípade rovnosti bodov na všetkých miestach tabuľky rozhoduje: a, rozdiel bodov zo vzájom-ných zápasov b, rozdiel setov zo vzájomných zápasov c, v tom istom poradí rozdiel zo všetkých zápasov. Tie isté kritériá rozhodujú aj po prvých piatich turnajoch a tiež po ďalších o konečné umiestnenia. Víťaz súťaže má právo postupu do I.SNL 2010 (prípadne účasti na kvalifikácii o postup). Prvé 3 družstvá dostanú na záver súťaže poháre a diplomy.
7.      Kvalifikácia:
Termín a počet účastníkov bude spresnený podľa výsledkov II.SNL – západ, stred a východ. Predpokladá sa, že kvalifikácia sa uskutoční u víťaza II.SNL – sk. východ.
8.      Riadenie súťaže:
Vedúcim súťaže je G. Viňanský, 072 34 Zalužice 401, mob. 0904 435 321, e-mail: gabriel.vinansky@gmail.com
B.    Všeobecné ustanovenia
 
1.     Účastníci:
 
Prihlásené a na jednotlivých turnajoch odprezentované družstvá:
LENOK Levoča A, B (vedúci: Peter Hlavatý, Francisciho 4, 054 01 Levoča, mob. 0904 936 126, miesto dom. turnaja: šport. hala Levoča, Francisciho 12)
ICS Vranov n/T (Ľubomír Púchy, Námestie slobody1237/C, 093 01 Vranov n/T, mob. 0907 946 670, ZŠ Lúčna, Námestie Jána Pavla II. 827/26, Vranov n/T)
NO ŠŠK KAC Jednota Košice B (Miroslav Greško, Janigova 21, 040 23 Košice, mob. 0907 996 152, a - ZŠ Bruselská 18 KE – sídl. Ťahanovce, b - ZŠ Belehradská KE – sídl. Ťahanovce,   c - SZŠ Moyzesova 17, KE)
NK DPMK Košice B (Patrik Perun, Pod pytakovom č. 16, Kostoľany nad Hornádom, mob. 0915 978 532, areál DPMK, Bardejovská 6, Košice)
NK Svidník B (Štefan Bujňák, Svidník, mob. 0903 261 412, telocvičňa - dodatočne)
ŠK Laborec Humenné (Marián Mihok, 26.novembra 1508/8, Humenné, mob. 0907 798 699, SOU stavebné, Humenné)
NK Zalužice A, B (G. Viňanský, 072 34 Zalužice 401, mob. 0904 435 321, ZŠsMŠ Zalužice)
NK´99 Trebišov B (Marián Danko, Košická 8, 075 01 Trebišov, telocvičňa Komenského 1)
 
2.     Termíny a miesta turnajov:                      Hrací deň – podľa rozpisu od 9,00 hod.
 
Prvý turnaj – 18. január 2009 (ned.) skup. A – Levoča, skup. B – Zalužice
druhý turnaj – 1. feb. (ned.) skup. A – Vranov, skup. B – Humenné
tretí turnaj – 8. feb. (ned.) skup. A – Košice (DPMK), skup. B – Svidník
štvrtý turnaj – 15. feb. (ned.) skup. A – Košice (KAC), skup. B – Trebišov
piaty turnaj – 1. marec (ned.) skup. A – Levoča, skup. B – Zalužice
 
šiesty turnaj – 14. marec (sob.) skup. 6.-10. – u štvrtého zo skup. „A“
                       15. marec (ned.) skup. 1.-5. – u druhého zo skup. „A“
siedmy turnaj – 28. marec (sob.)  skup. 6.-10. – u štvrtého zo skup. „B“
                          29. marec (ned.)  skup. 1.-5. – u druhého zo skup. „B“
ôsmy turnaj – 18. apríl (sob.)  skup. 6.-10. – u 3. družstva, ktoré nie je vo finále                                                            
                       19. apríl (ned.)  1.-5. – u prvého zo skupiny „A“
deviaty turnaj – 1. máj (piatok)  1.-5. – u prvého zo skupiny „B“
 
Dohrávky za prvý turnaj:
1.2.  Vranov - DPMK B, Humenné - Svidník  8.2.  DPMK B – Levoča B, Svidník - Zalužice B 15.2.  KAC - DPMK B, Trebišov B - Svidník  1.3. Levoča A - DPMK B, Zalužice A - Svidník
 
3. Náležitosti účastníkov:
Každé družstvo štartuje v súťaži na vlastné náklady a s vlastným organizačným zabezpečením.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Mgr. Gabriel Viňanský
                                                                                                                      vedúci súťaže